GDPR

Adgang til personlige data

Som nævnt i cookie- og privatlivspolitikken, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der behandles og er behandlet om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse imod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt @ idamariehaekler.dk. Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.